Skip to Content

得獎結果公布


大獎:Microsoft Surface Pro X i5/256GB/8GB RAM x 1 (價值 $10,988)
得獎者: Anita Wong  < LD000020807 >

二獎:Apple Watch Series 5 x 1 (價值$6, 299)
得獎者: Andy Siu   < LD001062106 >

三獎:Go Pro Hero 7 x 1 (價值 $2,690)
得獎者: 黃繼聰 < LD000481206 >

特別大奬:無線充電器及藍芽揚聲器 x 30位得獎者 (價值 $500)
得勝者如下:

1. 陳焯民<LD001522706> 
2. Leung Chi Hung<LD000551306> 
3. hu shui juan <LD001052106> 
4. Ip kuen<LD002060307> 
5.李偉雄<LD001462706>   
6. Cheung yik pang <LD001512706>   
7. Lo Wai Hung< LD002170307 > 
8. LAW Pak Kiu <LD001870207> 
9. Lam Wai Hung < LD001642906>   
10. wan tak po <LD000421106>   
11. Ting Chung Ming< LD000821706  > 
12. YUEN SHU CHEONG <LD000881806 >   
13. LAM FOK IN <LD001302406>   
14. Amy Chan <LD001662906>   
15. Fred Leung <LD002080307> 
16. yip chi yin< LD000501206 > 
17. ngai king wa< LD001372506>
18. Annamaria l de sousa< LD002120307> 
19.LEUNG CHI KIN <LD001492706> 
20. LAM KUEN HON< LD001472706 > 
21. 李偉業<LD001602806>   
22.楊穎彤 <LD001850107>
23.原世霖< LD001950207>
24.Lai Chon Hong <LD000721606 >
25. lau sing <LD001582806>
26. Leung Siu Tong<LD001820107>
27.Ryan Liu <LD000781606>
28.Yeung Man Tat<LD001482706> 
29. Chan Wing Yan Anne<LD001342406>
30. 梁福傑 <LD000441206>將有專人通知得獎者有關領獎詳情。抽獎活動受條款約束,詳情可參閱條款及細則。得獎者須親身於指定時間前往指定領獎地點領獎,於領獎時須出示得獎交易之完整的有效存根正本,得獎者的香港身分證以及相關得獎有效通知書。 
 
推廣生意競賽牌號碼 : 53303