Skip to Content

#飯氣攻略230 - 免費派!

 

放完假又要返工,係咪覺得唔夠瞓,未玩夠,集中唔到精神?唔緊要,一連幾日5-hour ENERGY™ 能量補充劑會到以下地點派發試飲,想精神奕奕去開工,就過嚟攞返支喇!
 

派發地點及時間:

2月18日 - (8am -10:30am) 銅鑼灣 港鐡站出口F1 

2月19日 - (8am -10:30am) 九龍灣 港鐵站出口 (往工業區方向)

2月20日 - (8am -10:30am) 金鐘 港鐵站出口 (統一中心)

 

 

  

新鴻基地產香港單車節2018大會指定能量補充劑5‑hour ENERGY™ !


5-hour ENERGY™十分榮幸可以成為新鴻基地產香港單車節大會指定能量補充劑。活動已完滿結束,多謝大家支持!

了解更多